<มท.เพิ่ม 35 จุดทำบัตรผ่านแดนด้วยอิเล็กโทรนิกส์ (E-Border Pass)>-มท.เพิ่ม 35 จุดทำบัตรผ่านแดนด้วยอิเล็กโทรนิกส์ (E-Border Pass)-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มท.เพิ่ม 35 จุดทำบัตรผ่านแดนด้วยอิเล็กโทรนิกส์ (E-Border Pass)-
-

นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กล่าวว่า กรมการปกครองด้ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการออกบัตรผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว

               โดยในปัจจุบันมีจังหวัดที่ให้บริการ E-Border Pass จำนวน 14 จังหวัด 35 แห่ง ได้แก่ ชายแดนพม่ามี 3 จังหวัด คือ เชียงราย(อ.แม่สาย) ตาก และระนอง ชายแดนลาว 8 จังหวัด คือ เชียงราย(อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ) น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี ชายแดนมาเลเซีย มี 4 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส

               ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับละ 30 บาท นอกจากนี้ กรมการปกครองเตรียมจะเปิดให้บริการ E-Borader Pass เพิ่มเติมอีก 14 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ สงขลา 2 แห่ง สตูล 2 แห่ง ยะลา 2 แห่ง และนราธิวาส 8 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งระบบจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=647662


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511