<เชิญเที่ยวชมกิจกรรม เยือนชุมชนคนทำเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลฯ 2556>-เชิญเที่ยวชมกิจกรรม เยือนชุมชนคนทำเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลฯ 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญเที่ยวชมกิจกรรม เยือนชุมชนคนทำเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลฯ 2556-
-

yuenchumchon-05.jpg

               ในช่วงเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นักท่องเที่ยวโดยมากจะเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตรงกับวันหยุดยาว คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตระการตาของต้นเทียนพรรษาฝีมือช่างเทียนชาวอุบล ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปี

               แต่กว่าจะได้เทียนพรรษาที่งดงามอย่างที่เห็นในขบวนแห่เทียนพรรษานั้น ช่างเทียนแต่ละคุ้มวัด จะต้องใช้เวลาการเตรียมงานและลงมือทำกว่า 1 เดือน เป็นอย่างน้อย อีกทั้งยังต้องใช้ช่างพื้นบ้าน แรงศรัทธา และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ประการสำคัญ กรรรมวิธีและเคล็ดลับการประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาของแต่ละสกุลช่างในการเตรียมการแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงบรรยากาศของวิถีชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานยังนับเป็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่น่าศึกษาชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

               ไกด์อุบลดอทคอม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาล่วงหน้าหลายๆ วัน เพื่อจะได้เสพงานศิลป์สกุลช่างเทียนเมืองอุบลฯ ได้อย่างคุ้มค่า โดยการไป เยือนชุมชนคนทำเทียน ตามคุ้มวัดต่างๆ ซึ่งแต่ละวัด ก็มีการจัดทำต้นเทียนแตกต่างกันไป สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ต้นเทียนพรรษประเภทแกะสลัก ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ และต้นเทียนพรรษาแบบโบราณ ซึ่งแบบหลังนี้ มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้ เปลือกผลไม้ ฯลฯ ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่นาน จึงมีการทำเตรียมล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันเท่านั้น  แต่ต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์นั้น ต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนอย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

               งานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปี 2556 นี้ ขอแนะนำนักท่องเที่ยวไปเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนได้ตามคุ้มวัดและสถานที่ ดังต่อไปนี้

  • ชุมชนวัดศรีประดู่ ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
  • ชุมชนวัดบูรพา ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
  • ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง ต้นเทียนประเภทแกะสลัก นาดใหญ่ โดยช่างอ๊อด ช่างเทียนสายเลือดใหม่ของอุบล
  • ชุมชนวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)  ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
  • วัดแจ้ง   ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
  • ชุมชนวัดไชยมงคล ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขาดใหญ่
  • ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขาดใหญ่
  • ชุมชนวัดผาสุการาม ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขาดใหญ่
  • วัดพลแพน  ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
  • ชุมชนวัดสุทัศนาราม ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง


ความคิดเห็นที่ 1

.......หนึ่งเดียวนอกตัวอำเภอเมืองอุบลฯ คือ วัดผาสุการาม วารินชำราบ ก็มีการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนปีก่อน ๆ และเหมือนกับวัด "ในเมือง" ที่ระบุข้างต้น
......ขอเรียนเชิญนะครับ อาจมีอะไรแตกต่าง เช่น มี หมูยอชนะเลิศ ป.อุบล, มี "ซืนวาน" ฯลฯ (มีสถาปัตยกรรมราชรถเทียนเข้าพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลฯ ที่ หน้าสถานีรถไฟ)


โดย : คนวาดิน เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 16:37:48 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ลืมบอก วัดผาสุการาม (ต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ท็อปไฟว์ของอุบลฯ) ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ๖ กึ่งกลางระหว่างแยกโต้รุ่งแม่กิมเตียง(ถนนกันทรลักษ์ อุบล-วาริน-กันทรลักษ์)กับ แยกโอเค(ถนนสถลมารค วาริน-เดชอุดม กม.๑.๕ )

โดย : คนวาดิน เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 16:42:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ได้ข่าววัดหนองปลาปากไม่ได้ส่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่ใช้ไหมครับ เหตุเพราะไม่มีช่างทำต้นเทียน ได้ยินจากเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีปทุมเขาพูดกันว่าปีนี้ โรงเรียนไม่ได้ร่วมขบวนแห่ เพราะวัดไม่มีช่างทำต้นเทียน สอบถามผู้รู้ว่าจริงไหมครับ?

โดย : ศิษย์เก่า ศ.ป. เมื่อ วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:22:53 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511