<คู่มือชมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2556>-คู่มือชมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คู่มือชมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2556-
-

               เช้าวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 เวลาประมาณ 08.30 น. จะมีพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม หลังจากนั้นจะเริ่มปล่อยขบวนเทียนพรรษาเคลื่อนไปตามถนนอุปราชและถนนชยางกูร จนถึงสี่แยกกองบิน 21 ตามลำดับ  ดังนี้

ลำดับ

ต้นเทียน

ประเภท

ชุดการแสดง

สถานศึกษา

1 เทียนหลวงพระราชทาน - ฟ้อนอัตลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 รถอุบล 112 ปี ขบวนแห่ 222 ปี อุบลราชธานี
3 วัดไชยมงคล (โชว์) แกะสลัก ขนาดใหญ่ ยอพระเกียรติ ราชันขวัญไผท วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี
4 วัดผาสุการาม แกะสลัก ขนาดใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
5 วัดมหาวนาราม ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ฟ้อนสังข์สินไชย คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6 วัดพระธาตุหนองบัว แกะสลัก ขนาดใหญ่ รำเข็นฝ้าย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
7 แอร์เอเซีย AEC รวมใจ ขบวนแฟนตาซีดารา, อาเซียน
8 วัดแจ้ง ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ รำบาศรีสูตรขวัญ โรงเรียนปทุมพิทยาคาร
9 อำเภอเดชอุดม แกะสลัก ขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชธานี
10 วัดศรีประดู่ ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ เซิ้งออนซอนอุบล โรงเรียนปทุมวิทยากร
11 อำเภอบุณฑริก แกะสลัก ขนาดใหญ่ รำออนซอนอีสาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
12 วัดบูรพา ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ฟ้อนหมากหิ่ง โรงเรียนนารีนุกูล
13 วัดปากน้ำ/อบต.กุดลาด แกะสลัก ขนาดใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
14 อำเภอตระการพืชผล ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ น้อมเหล้าฯ สดุดีองค์ราชินีหัตถศิลป์ไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
15 วัดกลาง (อุบล) แกะสลัก ขนาดกลาง เซิ้งอีสานผูกเสี่ยว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
16 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ติดพิมพ์ ขนาดกลาง ลำสาวเข็นฝ้าย โรงเรียนอาเวมารีอา
17 วัดสุทัศนาราม แกะสลัก ขนาดกลาง ฟ้อนลีลาจำปาขาว โรงเรียนพระกุมารอุบล
18 ศูนย์การเรียนรู้ศรีประดู่ ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
19 อำเภอม่วงสามสิบ แกะสลัก ขนาดกลาง
20 วัดเลียบ แกะสลัก ขนาดกลาง
21 วัดทุ่งศรีเมือง แกะสลัก ขนาดกลาง
22 มกุฏวิทยาลัย ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
23 วัดพลแพน ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
24 อำเภอนาจะหลวย แกะสลัก ขนาดกลาง โรงเรียนนาจะหลวย
25 วัดปทุมมาลัย แกะสลัก ขนาดกลาง รำเซิ้งสะออนอีสาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม
26 อำภอสำโรง ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
27 อำเภอศรีเมืองใหม่ ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
28 ชุมชนวัดเลียบ ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
29 กรุงเทพประกันชีวิต โชว์ ขบวนคน
30 อำเภอโขงเจียม แกะสลัก ขนาดกลาง
31 อำเภอน้ำขุ่น แกะสลัก ขนาดกลาง
32 อำเภอเมืองอุบล แกะสลัก ขนาดกลาง
33 อำเภอนาตาล แกะสลัก ขนาดกลาง
34 อำเภอโพธิ์ไทร แกะสลัก ขนาดกลาง
35 อำเภอเหล่าเสือโก้ก แกะสลัก ขนาดกลาง
36 อำเภอเขมราฐ ศิลปินรุ่นใหม่
37 อำเภอเขื่องใน ศิลปินรุ่นใหม่
38 อำเภอดอนมดแดง ศิลปินรุ่นใหม่
39 อำเภอทุ่งศรีอุดม ศิลปินรุ่นใหม่
40 อำเภอน้ำยืน ศิลปินรุ่นใหม่
41 อำเภอตาลสุม ศิลปินรุ่นใหม่
42 ชุมชนวัดกลางอุบล ศิลปินรุ่นใหม่
43 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ศิลปินรุ่นใหม่
44 วัดทองนพคุณ ศิลปินรุ่นใหม่
45 วัดบูรพา 1 ศิลปินรุ่นใหม่
46 ชุมชนหนองศาลา ศิลปินรุ่นใหม่
47 วัดกุดคูณ ศิลปินรุ่นใหม่
48 สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ เทียนโบราณ
49 บ้านนาเมือง เทียนโบราณ ขบวนแห่กลองยาว
50 อำเภอพิบูลมังสาหาร เทียนโบราณ
51 อำเภอกุดข้าวปุ้น เทียนโบราณ
52 อำเภอนาเยีย เทียนโบราณ
53 อำเภอสว่างวีระวงศ์ เทียนโบราณ โรงเรียนท่าช้าง
54 อำเภอสิรินธร เทียนโบราณ
55 เทศบาลตำบลท่าช้าง เทียนโบราณ
56 วัดสารพัฒนึก เทียนโบราณ
57 อำเภอเมืองเดชอุดม เทียนโบราณ
58 อำเภอเมืองเดชอุดม เทียนโบราณ-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511