<ตรุษจีน 2014 คนเวียดนามหยุดยาว 9 วัน ทั้งเมืองเหงาแน่ แนะเลี่ยงทัวร์ช่วงนี้>-ตรุษจีน 2014 คนเวียดนามหยุดยาว 9 วัน ทั้งเมืองเหงาแน่ แนะเลี่ยงทัวร์ช่วงนี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตรุษจีน 2014 คนเวียดนามหยุดยาว 9 วัน ทั้งเมืองเหงาแน่ แนะเลี่ยงทัวร์ช่วงนี้-
-

               ตรุษจีนปี 2014 นี้ คนเวียดนามได้หยุด 9 วัน (ตั้งแต่ 28 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งตามประเพณีของคนเวียดนามในวันตรุษจีน คือ ไปเที่ยววัด เยี่ยมญาติ เล่นการพนัน...

               สำหรับคนเวียดนาม ไม่มีใครอยากทำงานช่วงเทศกาลสำคัญนี้ ทำให้งานบริการช่วงนี้จะแพงเป็นพิเศษ สำหรับทัวร์คนต่างชาติที่ประสงค์จะเที่ยวเวียดนามในช่วงนี้ ต้องซื้อทัวร์ราคาแพงเพราะค่าไกด์ ค่ารถ ร้านอาหารขึ้นราคา

               แต่สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จะไปเที่ยวเวียดนามช่วงเทศกาลตรุษจีนจะเหงา เพราะร้านค้าหรือแหล่งชอปปิ้งจะปิดทำงาน ขอแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงเที่ยวเวียดนามในช่วงเทศกาลนี้ครับ

ขอบคุณข้อมูล โดย Mr. Nguyen Duc Cuong - หนุ่มฮานอย

ขอบคุณภาพถ่าย http://landhanoitour.com/Tet.aspx

คนเวียดนามแห่กันไปวัด - คนหนาแน่น - รถติดยาว

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511