<ม.อุบลฯ นำขบวนเทียนโบราณ ร่วมสืบสาน 113 ปี งานแห่เทียนอุบลฯ 57>-ม.อุบลฯ นำขบวนเทียนโบราณ ร่วมสืบสาน 113 ปี งานแห่เทียนอุบลฯ 57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ นำขบวนเทียนโบราณ ร่วมสืบสาน 113 ปี งานแห่เทียนอุบลฯ 57-
-

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 “113 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2557 และเฉลิมฉลอง 222 ปีอุบลราชธานี” จัดทำขบวนแห่เทียนโบราณ และขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง เข้าร่วมงานประเพณีในปีนี้

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ดำเนินการจัดทำขบวนแห่เทียนโบราณ ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการมีส่วนร่วมด้านการออกแบบ จัดทำ และตกแต่ง โดยมีอาจารย์ติ๊ก  แสนบุญ และ อาจารย์ชัยบพิธ พลศรี เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล  แบ่งเป็นด้านหน้า ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และส่วนหลัง คือบุษบก หรือหอเทียน สำหรับตั้งเทียนมัดโบราณที่มีความโดดเด่น สวยงามเป็นอย่างยิ่ง 

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี “๑๑๓ ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2557 และเฉลิมฉลอง 222 ปีอุบลราชธานี” ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511