<จ.อุบลฯ ตั้งกองอำนวยการบริการนักท่องเที่ยว ในงานแห่เทียนอุบลฯ 2557>-จ.อุบลฯ ตั้งกองอำนวยการบริการนักท่องเที่ยว ในงานแห่เทียนอุบลฯ 2557-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จ.อุบลฯ ตั้งกองอำนวยการบริการนักท่องเที่ยว ในงานแห่เทียนอุบลฯ 2557-
-

               เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งกองอำนวยการร่วมบริการนักท่องเที่ยว เพื่อบริการให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายท่องเที่ยว ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี  ตำรวจท่องเที่ยว  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยสายตรวจจักรยาน พร้อมมีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการให้ยืมรถเข็นวีลแชร์เพื่อใช้ในการชมเที่ยวงาน

               สำหรับการจัดกองอำนวยการร่วม เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้บริการนักท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 9-14  กรกฎาคม  2557  บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่การจัดงานที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปผ่านมาจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้กำหนดพิธีเปิดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มพลังมวลชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันและเวลาดังกล่าว

               สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-2 ต่อ 161

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511