<เดือนสิงหา พาแม่เที่ยว อบอุ่นด้วยรัก หลงรักเมืองอุบล>-เดือนสิงหา พาแม่เที่ยว อบอุ่นด้วยรัก หลงรักเมืองอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เดือนสิงหา พาแม่เที่ยว อบอุ่นด้วยรัก หลงรักเมืองอุบล-
-

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.อุบลฯ)  ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมธุรกิจท่องเที่ยวช่องเม็ก  จัดทัวร์ชวนท่องเที่ยว ทำบุญ สานสัมพันธ์ ในครอบครัว  เนื่องในเดือนแห่งวันแม่ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวแสนพิเศษ  ในราคาสบายๆ  พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ   ตามเส้นทาง อุบลราชธานี   ตระการพืชผล  โพธิ์ไทร  นาตาล เขมราฐ  เดินทางวันเสาร์ที่ 23  สิงหาคม 2557

               ในโอกาสเดือนแห่งวันแม่สิงหาคมนี้  ททท.สอบ.  ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมธุรกิจท่องเที่ยวช่องเม็ก  ร่วมกันจัดโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ  ชวนท่องเที่ยวและทำบุญ  เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว  โดยเริ่มต้นจากตัวเมืองอุบลราชธานี   เดินทางไปเยี่ยมชมวัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.ตระการพืชผล   ซึ่งสวยงามตระการตาด้วยสิม (อุโบสถ)  หอแจก (ศาลาการเปรียญ)  กุฏิ และธรรมาสน์ไม้   ซึ่งก่อสร้างด้วยช่างชาวเวียดนามผู้ขึ้นชื่อด้วยฝีมือเชิงช่างในอดีต มีศิลปะ และเอกลักษ์เฉพาะตัว  โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติแล้ว  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดภูเงินซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามในเขต อบต.เจียด อ.เขมราฐ  เพื่อกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    แล้วทางสู่วัดปากแซงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน  รับฟังธรรมเทศนา ร่วมพิธีลอยเคราะห์ และกราบขอพรจากพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  ต่อจากนั้นเดินทางไปวัดบุ่งขี้เหล็ก  นมัสการหลวงปู่จันทร์หอม  และกราบพระอรหันต์ 84 พระองค์  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา  แล้วเดินทางต่อไป อ.เขมราฐเพื่อชมสถานที่สำคัญ เช่นวัดโพธิ์  และเพลิดเพลินกับการเดินชิม และช้อป ถนนคนเดินที่ย่านเมืองเก่าเขมราฐ ก่อนจะเดินทางกลับอุบลราชธานี   โดยตลอดการเดินทาง ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลิน กับมัคคุเทศก์และทีมงานมืออาชีพ พร้อมทั้งอาหารว่างตลอดการเดินทางอันแสนสุข

               โปรแกรมท่องเที่ยวนี้ เป็นโปรแกรมสุดพิเศษจริงๆ ทาง ททท.สอบ. จึงได้จัดเตรียมเสื้อ  “อบอุ่นด้วยรัก  หลงรักเมืองอุบล”  เป็นของสมนาคุณพิเศษสำหรับผู้ร่วมเดินทางทุกท่านท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่  สำนักงาน ททท.อุบลราชธานี    โทรศัพท์  045- 243770   หรือ สีสันหรรษา ทราเวล   โทรศัพท์  045-269050, 089-5834463

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511