<ททท.อุบลฯ จัดทัวร์สามล้อสรงน้ำพระเก้าวัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลวันสงกรานต์>-ททท.อุบลฯ จัดทัวร์สามล้อสรงน้ำพระเก้าวัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลวันสงกรานต์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ททท.อุบลฯ จัดทัวร์สามล้อสรงน้ำพระเก้าวัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลวันสงกรานต์-
-

               นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 เปิดเผยว่า ททท.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี “นั่งสามล้อสรงน้ำพระเก้าวัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลวันสงกรานต์” ในวันสงกรานต์ที่ 13 เมษายน ปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงศาสนาต้อนรับวันปีใหม่แบบไทย และสนับสนุนมหาสงกรานต์เมืองอุบลฯ และเทศกาลอาหารไทย- อินโดจีน

               ทัวร์นำร่องชุดนี้ จะเริ่มต้นจากลานสงกรานต์วัดศรีอุบลราชธานี ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยขบวนสามล้อ 30 คัน จะนำผู้สนใจไปสรงน้ำพระเก้าวัดในย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี ซึ่งได้แก่

  • พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง วัดทุ่งศรีเมือง
  • พระแก้วโกเมนวัดป่าน้อย
  • พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดป่าใหญ่
  • พระบูรพาจารย์ห้าองค์ วัดบูรพา
  • พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดใต้
  • พระบทม์ วัดกลาง
  • พระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง
  • พระสัพพัญญูเจ้า วัดสุปัฎนาราม
  • แล้วกลับไปสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลราชธานี เป็นจุดสุดท้าย

               ทัวร์ชุดนี้มีค่าบริการท่านละ 99 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านผู้อำนวยการ ททท. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชื่นชมกิจกรรมที่น่าสนใจในงานมหาสงกรานต์เมืองอุบลราชธานี และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะจัดขึ้นในบริเวณลานวัดศรีอุบลราชธานี และทุ่งศรีเมือง

               ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งทัวร์นำร่องได้ที่สำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 045-243770 และสำนักงานพระพุทธศาสนา โทร. 045-241027 หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.tatubon.org และ www.guideubon.com

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511