<งานประเพณีมหาสงกรานต์ เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ปี 2549>-งานประเพณีมหาสงกรานต์ เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ปี 2549-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานประเพณีมหาสงกรานต์ เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ปี 2549-
-

          นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ททท.สภฉ.2) แจ้งว่า ททท.สภฉ.2 ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองอุบลและเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ประจำปี 2549 “ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล ฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี ” ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2549 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราชหน้าวัด ศรีอุบลรัตนาราม ถนนราชบุตร ถนนพโลรังฤทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย

วันที่ 11 เมษายน 2549

16.00 น. - การจำหน่ายอาหารไทย – อินโดจีน

18.00 น. - การแสดงดนตรีพื้นบ้าน

19.00 น. - สวดมนต์เย็น / พิธีปลุกเสกน้ำมนต์ ณ บริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 12 เมษายน 2549

16.00 น. - การจำหน่ายอาหารไทย – อินโดจีน

18.00 น. - การแสดงดนตรีพื้นบ้าน

               - การประกวดดนตรีไทย บริเวณถนนสายวัฒนธรรมลำน้ำมูล

19.00 น. - การประกวดธิดาท้าวกบิลพรหม

วันที่ 13 เมษายน 2549

06.00 น. - กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป

07.00 น. - พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

               - พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์ พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบล

               - พิธีสรงน้ำพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

               - พิธีสรงน้ำสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

               - พิธีสรงน้ำศาลหลักเมือง

08.00 น. - ตั้งขบวนแห่สงกรานต์บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

09.00 น. - พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมมาประดิษฐานหน้าพระประธานในอุโบสถ

               - พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมไปประดิษฐาน ณ บุษบกคานหาม

               - พิธีเปิดงานมหาสงกรานต์เมืองอุบล “ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล ฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี ”

10.00 น. - ชมขบวนแห่สงกรานต์และสรงน้ำพระอันยิ่งใหญ่

               - พิธีปล่อยปลา 999,999 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำวัดสุปัฎนารามวรวิหาร

               - เล่นน้ำแบบไทย ปลอดภัยสุขภาพตามถนนสายต่างๆ

13.00 น. - กิจกรรมรถจักรยานสามล้อท่องเที่ยวสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดและก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ททท. ถ.เขื่อนธานี

16.00 น. - พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

17.00 น. - ถนนสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

               - ชมการสาธิตการตำหูก

               - ชมการสาธิตการประกอบอาหารคาว – หวานและอาหารอินโดจีน

               - ชมการสาธิตวิถีชุมชน การสาวไหม การจี่ข้าวและการบีบข้าวปุ้น

               - ชมการสาธิตการแกะสลักต้นเทียน / ติดพิมพ์ต้นเทียน

               - ชมการสาธิตการละเล่นดนตรีพื้นเมือง การทำขันหมากเบ็ง การทำพานบายศรี

               - การประกวดยุวทูตวัฒนธรรม

17.30 น. - พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 9(ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา)

               - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 14 เมษายน 2549

08.30 น. - เส้นทางสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขง พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น วัดอูบมุง พระเจ้าใหญ่องค์แสน วัดโพธิ์ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซง

09.00 น. - สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ฟังดนตรีไทยในวัดและก่อเจดีย์ทราย

               - ชมถนนสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล

               - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ ถนนด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ

17.00 น. - การจำหน่ายอาหารไทย – อินโดจีน (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา)

17.30 น. - ลงทะเบียนรับน้ำพระพุทธมนต์จากเกจิอาจารย์ดัง 9 วัด ในพิธีเปิดงาน “ ตุ้มโฮมกินข้าวแลง แญงวัฒนธรรม ” ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

               - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสง - เสียงนิทานพื้นบ้าน

วันที่ 15 เมษายน 2549

09.00 น. - สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ฟังดนตรีไทยในวัดและก่อเจดีย์ทราย

               - ชมถนนสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล

               - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัยสุขภาพบนถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและถนนสายต่างๆในเมือง

13.00 น. - การประกวดพานบายศรี ประกวดขันหมากเบ็ง

17.00 น. - การจำหน่ายอาหารไทย – อินโดจีน (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา)

               - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

               - การประกวดพาแลง

               - การประกวดตำส้มตำ

          ผอ.ททท.สภฉ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากท่านจะได้ พบกับความยิ่งใหญ่ในงานมหาสงกรานต์เมืองอุบลฯและการสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวอุบลราชธานีแล้ว ยังมี งานมหาสงกรานต์แก่งสะพือ ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2549 ณ บริเวณสวนหย่อมเทศบาลพิบูลมังสาหาร ริมแม่น้ำมูล ติดกับแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีของอำเภอและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระสะพือ จากวัดสระแก้ว ออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล ชมขบวนแห่สงกรานต์ การแข่งขันเส็งกลอง การประกวดกลองยาว การประกวดเทพีสงกรานต์และหนูน้อยสงกรานต์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน การละเล่นกีฬาพื้นเมือง และมีการประกวดการละเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 0-4524-3770 , 0-4525-0714
  • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี  0-4524-6060
  • เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  0-4544-1115
[1] [2] [3]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511