<ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย–อินโดจีน 2557>-ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย–อินโดจีน 2557-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย–อินโดจีน 2557-
-

               จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณียิ่งใหญ่ เชิญร่วมงานปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม วันที่ 5-15 เม.ย.57 เทศบาลนครอุบลฯ จัดขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม และเปิดถนนสายน้ำวันที่ 12-15 เม.ย.57 และอำเภอเขมราฐก็จัดงานฉลอง 200 ปี เขมราษฏร์ธานี 11-14 เม.ย.57 นอกจากนี้ ด้านงานบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ จัดประกวดหมอลำซิ่ง 10 เม.ย.57 ห้างดังต่างจัดคอนเสิร์ต และการ์ตี้โฟมสนุกสนาน เชิญติดตามกิจกรรมงานสงกรานต์เมืองดอกบัวได้ ดังต่อไปนี้

กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน 2557

กำหนดการพิธีสมโภชเมืองเขมราษฎร์ธานี 200 ปี และพิธีเททองหล่อพระศรีอริยะเมตไตร

กำหนดการงานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง 2557

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511