<เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล ประจำปี พ.ศ.2550>-เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล ประจำปี พ.ศ.2550-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล ประจำปี พ.ศ.2550-
-


ประกาศสงกรานต์
ปี พ.ศ. 2550

 • งานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน
      
            เทศบาลนครอุบล และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2550
  และชมการออกร้านขายอาหารอินโดจีน  - การเล่นน้ำสงกรานต์  - ถนนดอกไม้และสายน้ำ  - ขบวนแห่สงกรานต์  - สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม  - ประกวดเทพีสงกรานต์  - ถนนสายวัฒนธรรม  - ประกวดร้องเพลง - ตุ้มโฮมกินข้าวแลง แญงวัฒนธรรม  - การแสดงทางวัฒนธรรม 
      
 • งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร
        
            เทศบาลเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2550  ร่วมทำบุญตักบาตร –สรงน้ำพระ -รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, ชมการปรกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม -ประกวดกลองยาว -ประกวดแม่ม่าย -ประกวดเดี่ยวพิณ -เดี่ยวแคน -ประกวดซุ้มน้ำ -การเล่นน้ำสรงกรานต์
          
 • งานประเพณีสงกรานต์บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร
       
 • งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งจุการ อ.ศรีเมืองใหม่
      
            องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล และอำเภอศรีเมืองใหม่ ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2550 และชมการแข่งขันมินิมาราธอน –สรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่,การประกวดขบวนแห่สงกรานต์/นางงามสงกรานต์/ประกวดร้องเพลง-แข่งวิ่ง 9 ขา/จับปลาใหล/ชักเย่อ/เส็งกลอง/ปิดตาตีหม้อ/รถไถเดินตาม-การเล่นน้ำสรงกรานต์
         
 • งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอำนาจเจริญ
       
            เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2550 ร่วมสรงน้ำพระ,ขบวนแห่สงกรานต์ ,ชมประกวดตีกลองกิ่ง,ประกวดนางสงกรานต์, การแสดงดนตรี , เล่นน้ำสงกรานต์
         
 • งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดยโสธร
            
            เทศบาลเมืองยโสธร และจังหวัดยโสธร ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2550 ร่วมทำบุญตักบาตร, ชมการแข่งกีฬาพื้นเมือง, ขบวนแห่สงกรานต์ , สรงน้ำพระ, ประกวดนางสงกรานต์ , เล่นน้ำสงกรานต์

พิธีเปิด ถนนดอกไม้และสายน้ำ สงกรานต์อุบลเริ่มแล้ว...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511