<เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล ประจำปี พ.ศ.2552>-เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล ประจำปี พ.ศ.2552-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล ประจำปี พ.ศ.2552-
-

เทศบาลนครอุบลราชธานี
เตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์
และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่

                นางรจนา  กัลป์ตินันท์  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า มหาสงกรานต์นครอุบลราชธานี ปี 2552 ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในช่วงเทศกาล โดยได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ชาวชุมชม คุ้มวัด เพื่อจะได้หารือแนวทางการจัดงานและการนำกิจกรรมต่างๆ มาให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกัน      สำหรับกำหนดการจัดงานในปีนี้ ทางเทศบาลฯได้ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากกว่าทุกปีคือระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2552  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่ทางเทศบาลได้จัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามกำหนดการดังนี้ 

วันที่  10  เมษายน  2552   

เวลา  07.30 น.    -  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์/ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์/สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

เวลา  09.00 น.    -  พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

                         -  พิธีรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ

เวลา  19.00 น.    -  พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12  การแสดงดนตรีพื้นเมือง

                         -  การประกวดร้องเพลง  (รอบคัดเลือก)  ณ เวทีกลางลานเทียนทุ่งศรีเมือง

วันที่  11  เมษายน  2552

เวลา  11.00 น.    -  เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหน้าหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา  14.00 น.    -  เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12

เวลา  19.00 น.    -  การประกวดเดี่ยวพิณ – แคน   การแสดงดนตรีพื้นเมือง  เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

วันที่  12  เมษายน  2552

เวลา  11.00 น.    -  เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหน้าหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา  14.00 น.    -  เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12

เวลา  19.00 น.    -  การประกวดเทพีสงกรานต์  การแสดงดนตรีพื้นเมือง  เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

วันที่  13  เมษายน  2552

เวลา  07.00 น.    -  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  99 รูป  บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เวลา 08.00 น.      -  ชมขบวนแห่สงกรานต์  บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม (การประกวดขบวนแห่)

เวลา  18.00 น.    -  การประกวดยุวทูตวัฒนธรรม  เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เวลา  19.00 น.    -  การแสดงดนตรีพื้นเมือง  (เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง)

วันที่  14  เมษายน  2552

เวลา  11.00 น.    -  เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหน้าหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา  14.00 น.    -  เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12

เวลา  19.00 น.    -  พิธีเปิดงานตุ้มโฮม “กินข้าวแลง แญงวัฒนธรรม”  ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

วันที่  15  เมษายน  2552

เวลา  11.00 น.    -  เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหน้าหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา  14.00 น.    -  เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12

เวลา  19.00 น.    -  การแสดงดนตรีพื้นเมือง  (เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง)

วันที่  16  เมษายน  2552

เวลา  11.00 น.    -  เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหน้าหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา  14.00 น.    -  เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12

เวลา  18.00 น.    -  การประกวดทูตวัฒนธรรม  เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เวลา  19.00 น.    -  การแสดงดนตรีพื้นเมือง  (เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง)

วันที่  17  เมษายน  2552

เวลา  11.00 น.    -  เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ  (ลานหน้าหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา  14.00 น.    -  เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ครั้งที่ 12

เวลา  18.30 น.    -  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (รอบชิงชนะเลิศ)  เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เวลา  19.00 น.    -  การแสดงดนตรีพื้นเมือง  (เวทีกลางหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง)

เวลา  23.00 น.    -  สวดชัยมงคล  ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม       

ชมภาพบรรยากาศงานสงกรานต์เมืองอุบลฯ
จากเพื่อนสมาชิกไกด์อุบล

๑๔ เมษายน บรรยากาศ "งานตุ้มโฮม" - eddie2005 -
ศึกวันสงกรานต์ ....... (หัดถ่าย) - SiRiRan -
บรรยากาศส่วนหนึ่งของการเล่นน้ำ จ.อุบล - Bugsam110 -
สงกรานต์ เมืองอุบล (2) - ม้าก้านกล้วย -
เจาะเจาะ...ถนนดอกไม้และสายน้ำ...(ภาพถ่าย) - JSseng -
๑๓ เมษายน กิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนะครับ (พระแก้วบุษราคัม) - eddie2005 -
อดใจไม่ไหว...พาหนอนไปเล่นน้ำสงกรานต์ (ภาพถ่าย) - guideubon -
ขบวนอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม...(ภาพถ่าย) - นายเต้าทึง -
วัดศรีอุบลรัตนาราม ยามค่ำในวันสงกรานต์ (ภาพถ่าย) - T-Cake -
เชิญชวนทุกท่านสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม...(ภาพถ่าย) - JSseng -
สงกรานต์...บนถนนเมืองอุบล...(ภาพถ่าย) - JSseng -
ศึกมวยไทย...วันสงกรานต์ - นายเต้าทึง -
พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม...(ภาพถ่าย) - นายเต้าทึง -
สงกรานต์เขมราฐ2552 - FISHEYE -
สงกรานต์เมืองอุบล - ม้าก้านกล้วย -
เทพีสงกรานต์ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ - eddie2005 -
ทำบุญตักบาตร...พระ 99 รูป ปีใหม่ไทย...(ภาพถ่าย) - JSseng -
ศึกวันสงกรานต์...PART 1 ...(ภาพถ่าย) - JSseng -
พิธีอัญเชิญและสรงน้ำ พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลฯ - guideubon -
ดอกไม้และสายน้ำ + นางงาม + มวย...เกี่ยวกันได้อย่างไร ??? - SiRiRan -
*** งานเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน 10 เมษายน 2552 *** - yun -
พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ หน้าศาลหลักเมืองอุบลฯ - guideubon -
ผู้เข้ารอบ 30 คน สุดท้ายเทพีสงกรานต์ - นายเต้าทึง -
"งานเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน" เย็นวันที่ ๑๐ เมษายน - eddie2005 -
บวงสรวงศาลหลักเมือง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ - Harmony -
ถนนดอกไม้และสายน้ำ...มหาสงกรานต์นครอุบลฯ - นายเต้าทึง -
เปิดมหาสงกรานต์...รดน้ำขอพรผู้สูงวัย - นายเต้าทึง -
เปิดแล้ว...ถนนสายน้ำ อุบลราชธานี - นายเต้าทึง -
สงกรานต์...รดน้ำขอพรพ่อเมือง...(ภาพถ่าย) - JSseng -
"๑๐ เมษายน" บวงสรวงศาลหลักเมือง เปิดถนนดอกไม้และสา - eddie2005 -
เปิดแล้ว ถนนสายน้ำ....งานมหาสงกรานต์ นครอุบลฯ 10-17 เมษายน - SiRiRan -
ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค ด้วยคนนะคร้าบบ - guideubon -
สงกรานต์ปีนี้...ขับขี่ปลอดภัย...เปิดไฟใส่หมวก - นายเต้าทึง -
สงกรานต์..ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก - H2O -
เทพีสงกรานต์ - H2O -
เย็นฉ่ำใจ..รับสงกรานต์ - H2O -
โหมโรง สงกรานต์ (กระทู้ชวนเพื่อน โพสภาพ) - ม้าก้านกล้วย -
เทศบาลนครฯ แถลงข่าวจัดงานสงกรานต์เมืองอุบลฯ (ภาพถ่าย...) - guideubon -
@@ งานแถลงข่าว "มหาสงกรานต์ นครอุบลฯ" - eddie2005 -
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เมืองอุบล 2552 - SiRiRan -
งานแถลงข่าว...มหาสงกรานต์นครอุบล - นายเต้าทึง -
เทศบาลนครอุบลฯ เตรียมงานประเพณีมหาสงกรานต์ 2552 อย่างยิ่งใหญ่

                เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552  ระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2552 เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานประเพณีสงกรานต์ และขอความร่วมมือในการใช้รถ   ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในช่วงเทศกาล  เล่นสงกรานต์ตามประเพณี  ไม่เล่นสีเม็ดแมงลัก ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุบลราชธานี

                ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี  ในวัน เวลาราชการ  โทร.  0 -4524 -6060  ต่อ 129 ,139  หรือ  081 – 9660191, 081 - 5794694

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..>>

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511