<ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย–อินโดจีน 2556>-ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย–อินโดจีน 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย–อินโดจีน 2556-
-

เทศบาลนครอุบลฯ เชิญเที่ยวงานประเพณีมหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน
ททท.อุบลฯ ชวนปั่นจักรยานสองล้อ ไหว้พระเมืองอุบลฯ เทศกาลสงกรานต์ 2556
เชิญร่วมงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี 2556 ณ วัดมหาวนาราม

กำหนดการ

งานประเพณีสงกรานต์  และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ประจำปี  2556

ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2556 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

-------------------------------------------------

วันศุกร์ที่  12  เมษายน  2556
เวลา  10.00  น - พิธีเปิดถนนสายน้ำและดอกไม้ ณ บริเวณทางเข้าถนนดอกไม้และสายน้ำ
- จัดซุ้มสวนดอกไม้, มาที่เดียวเที่ยวทั่วอุบล
เวลา  11.00  น. - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ ( ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี )
เวลา  14.00  น. - เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 16
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
เวลา  19.00  น. - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง
วันเสาร์ที่  13  เมษายน  2556
เวลา  06.00 น. - ชาวจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกัน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง เพื่อร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา  07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  99  รูป ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
เวลา  08.00  น. - ตั้งขบวนแห่สงกรานต์ (ถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม)
เวลา  08.45 น. - ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, แขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการจัดงาน พร้อมกัน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา  09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าปะรำพิธี ขึ้นแท่นรับฟังคำกล่าวรายงานของนายกเทศมนตรี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านประกาศสงกรานต์และกล่าวเปิดงาน
- มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้วัด
เวลา  09.30 น. - ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ณ อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
- นำคณะสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ขอขมาพระแก้วบุษราคัม 
แล้วมอบพระแก้วบุษราคัม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปประดิษฐานหน้ารางสรงชั่วคราวในพระอุโบสถ
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีกรอาราธนาศีล – รับศีล

- ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา
- พราหมณ์โอมอ่านคำอันเชิญพระแก้วบุษราคัม
- ผู้ว่าราชการจังหวัด สรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ แล้วอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมออกจากพระอุโบสถ
นำไปประดิษฐานบนบุษบกคานหามที่ตั้งขบวนรอรับอยู่หน้าพระอุโบสถ เพื่อเตรียมเข้าขบวน
-  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ย้ำฆ้อง กลอง ระฆัง
-  เคลื่อนขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม จากถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบล
-รัตนารามแล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนเขื่อนธานี เลี้ยวขวาผ่านถนนหลวง เลี้ยวขวาผ่านถนนพรหมเทพ
เลี้ยวขวาผ่านถนนอุปราช สิ้นสุด ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
ผู้ว่าราชการจังหวัด อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม ไปประดิษฐาน ณ แท่นสรงที่หอสรง
เสร็จแล้วจุดธูป เทียนบูชาและสรงน้ำเป็นปฐมฤกษ์
เวลา  11.00  น. - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ (ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)
เวลา  14.00  น. - งานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 16
เวลา  18.00  น. - การแสดงดนตรีพื้นเมือง   ณ  เวทีกลางลานเทียนทุ่งศรีเมือง
วันอาทิตย์ที่  14  เมษายน  2556
เวลา  11.00  น. - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ (ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)
เวลา  14.00  น. - งานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 16
เวลา  18.00  น. - การแสดงดนตรีพื้นเมือง   ณ  เวทีกลางลานเทียนทุ่งศรีเมือง
วันจันทร์ที่  15  เมษายน  2556
เวลา  11.00  น. - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ (ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)
เวลา  14.00  น. - งานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 16
เวลา  18.00  น. - การแสดงดนตรีพื้นเมือง   ณ  เวทีกลางลานเทียนทุ่งศรีเมือง
วันอังคารที่  16  เมษายน  2556
เวลา  11.00  น. - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ (ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)
เวลา  14.00  น. - งานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 16
เวลา  18.00  น. - การแสดงดนตรีพื้นเมือง   ณ  เวทีกลางลานเทียนทุ่งศรีเมือง
วันพุธที่  17  เมษายน  2556
เวลา  11.00  น. - เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ (ลานหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)
เวลา  14.00  น. - งานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 16
เวลา  18.00  น. - การแสดงดนตรีพื้นเมือง   ณ  เวทีกลางลานเทียนทุ่งศรีเมือง
เวลา  23.00  น. - สวดชัยมงคล ณ  วัดศรีอุบลรัตนาราม

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511