guideubon

 

สมาร์ทบัส อุบลรวมใจพัฒนาเมือง เปิดให้ขึ้นฟรี สนามบิน-บขส.-เซ็นทรัล

สมาร์ทบัส-สนามบิน-บขส-เซ็นทรัล-01.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายนิมรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ กรรมการบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด (URCD) เปิดเผยว่า บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเมืองให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

สมาร์ทบัส-สนามบิน-บขส-เซ็นทรัล-02.jpg

โดยก้าวแรก ได้พัฒนาเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ซึ่งทางบริษัทได้ออกรถโดยการปรับอากาศขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน เพื่อให้บริการสาธารณะในเส้นทาง สนามบินนานาชาติ จ.อุบลฯ เชื่อมต่อไปถึงห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีรถโดยสารที่มีระดับในการโดยสารสาธารณะ

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในยุคน้ำมันแพง โดยการเปิดให้บริการขึ้นรถฟรีตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ หรือนักบวช ฟรีสำหรับทุกคนที่ใช้บริการในเส้นทาง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ตั้งแต่เริ่มแรกในการก่อตั้งอยู่แล้วว่า จะเป็นกลุ่มนำร่องเพื่อยกระดับการให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับบริการขนส่งสาธารณะก็สามารถหยิบยกโมเดลนี้ไปใช้พัฒนาจังหวัดอุบลฯ ได้ในอนาคต ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ อาศัยค่าใช้จ่ายจากสปอนเซอร์สินค้าบริการแต่ละรายในการให้บริการรถโดยสาร ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในยุคน้ำมันแพงและค่าครองชีพสูงนี้อย่างมาก

ด้าน นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ส่งเสริมด้านการพัฒนาเมืองและสังคมของจังหวัดอุบลฯ ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย โดยอาศัยเงินลงทุนจากบุคคลและกลุ่มบริษัทห้างร้านต่างๆ ประมาณ 60 ราย ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานี้ร่วมกัน โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งผลกำไรเป็นหลักแต่มุ่งพัฒนาเมืองเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบุคลากรที่บริหารงานต่างไม่มีค่าตอบแทนในการบริหารและยังคงตั้งใจทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

สมาร์ทบัส-สนามบิน-บขส-เซ็นทรัล-03.jpg

ส่วนการให้ประชาชนโดยสารรถสมาร์ทบัสฟรี ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ในเส้นทางที่ให้บริการอยู่ คือ สนามบิน-รพ.สรรพสิทธิ์-จวนผู้ว่า-ทุ่งศรีเมือง-ตลาดน้อย-ราชภัฎอุบลฯ-สุนีย์ทาวเวอร์-บิ๊กซี-สถานีขนส่งผู้โดยสาร-เซ็นทรัล นั้น บริษัทฯ อาศัยเม็ดเงินจากสปอนเซอร์ที่ลงโฆษณา รวมทั้งบริษัทห้างร้าน สินค้าและบริการที่ให้การสนับสนุน ซึ่งตนอยากเชิญชวนบริษัทห้างร้านต่างๆ ร่วมกันพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยการสนับสนุนสปอนเซอร์ให้กับรถสมาร์ทบัส อุบลรวมใจพัฒนาเมือง

ปัจจุบันรถโดยสารที่บริษัทฯ ใช้ให้บริการมีระบบปรับอากาศให้ความเย็นตลอดทาง และมี wifi สำหรับเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนตตลอดระยะเวลาที่ผู้โดยสารใช้บริการ นับว่ามีความปลอดภัยสูง จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุน และร่วมเป็นสปอนเซอร์ทั้งติดสติ๊กเกอร์ข้างรถ และการโฆษณาผ่านจอมอนิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกและคุ้มค่ามาก

ส่วนการให้บริการฟรีเส้นทาง ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดอุบลฯ ในช่วงแห่เทียนเข้าพรรษาโดยนำรถสมาร์ทบัสของบริษัทฯ รับ-ส่งผู้โดยสารที่เข้าเที่ยวชมงานแห่เทียนพรรษาฟรี เพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่จะเข้าสู่บริเวณงาน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถให้บริการแก่บุคคลหรือบริษัทห้างร้านภายนอกในกรณีที่ร้องขอมาเพียงมอบค่าน้ำมันเท่านั้น ส่วนค่าบริหารจัดการอื่นๆ บริษัทอาศัยสปอนเซอร์จากสินค้าและบริการที่ติดตั้งภายในรถสมาร์ทบัสอยู่แล้ว

สมาร์ทบัส-สนามบิน-บขส-เซ็นทรัล-04.jpg

นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการ บริษัท อุบลรวมมใจพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ก่อตั้งมาสามปีแล้ว และหวังจะให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่สำคัญ โดยหวังว่าโครงการสมาร์ทบัสจะอยู่คู่เมืองอุบลฯ ได้ต่อไป ทั้งนี้อยู่ที่ผู้สนับสนุนและประชาชนจะให้การสนับสนุนมากเพียงใด และยังหวังจะพัฒนาเส้นทางใหม่ๆ ซึ่งหวังว่าในปีหน้าทางบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาเส้นทางเชื่อมสองเมืองคือ อ.เมืองอุบลฯ และ อ.วารินชำราบ ได้ในอนาคต จึงขอแรงเชียร์แรงใจจากประชาชนและบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วย