guideubon

 

เส้นประธานสิบในการนวดแผนไทย โดย อาจารย์ปิง

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี CTAM เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง เส้นประธานสิบในการนวดไทย โดยวิทยากร อาจารย์ปิง ปัญญวัฒน์ ตั้งจิตมโนธรรม ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นคว้าจากตำราโบราณ

เรียนรู้เทคนิค
- การกดจุดแนวแล่นของเส้นลม
- การตรวจท้อง
- การนวดท้อง
- การกดยืดท้อง
- การสาแหรกท้อง

สถานที่ : ห้องศาสนา ชั้น 4 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.

ค่าสมัคร : 3,000 .- บาท
รับสมัครจำนวน 30 ท่าน

สิ่งที่จะได้รับ
- เอกสารประกอบการสัมมนา
- อาหารกลางวัน + เครื่องดื่ม
- ใบประกาศนียบัตร
- ของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม
โทร : 094 656 4426
LINE : LOUISJATUN

*กรณีผู้สนใจเข้าร่วมไม่ถึง 20 คน ทางผู้สัมมนาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้

เส้นประธานสิบ-อาจารย์ปิง-02.jpg