guideubon

 

AIS จับมือ ม.อุบลฯ พัฒนาศักยภาพ บนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G

AIS-UBU-โครงข่ายอัจฉริยะ-5G-01.jpg

เอไอเอส โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนาม การทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างเอไอเอส และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการจัดทำ 5G Smart Factory และการออกแบบ 5G/IoT Platform สำหรับการบริหารจัดการ Smart Factory, Smart Farm ทั้งในด้านการศึกษา และ การนำไปสู่ตลาด SME ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

AIS-UBU-โครงข่ายอัจฉริยะ-5G-02.jpg