guideubon

 

AIS – กรุงไทย ต่อยอดคนละครึ่ง สนับสนุนร้านค้าทั่วไทย

AIS-กรุงไทย-พอยท์เพย์-01.jpg

เศรษฐกิจฐานรากถือเป็นเส้นเลือดฝอย ที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ ในภาพใหญ่ โดยเฉพาะ ร้านค้ารายย่อย ร้านอาหารสตรีทฟู้ด รถเข็น ตลาดสด ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจการทำงานของ AIS และ ธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งมั่นผสานจุดแข็งร่วมกันเดินหน้าแบ่งเบาภาระของคนไทย และสนับสนุนร้านค้าถุงเงินที่อยู่ในระบบของธนาคารกรุงไทย ผ่านโครงการ “พอยท์เพย์” หวังกระตุ้นการใช้จ่ายหลังจบโครงการคนละครึ่งของภาครัฐ โดยให้ลูกค้า AIS สามารถใช้คะแนน AIS Points แลกรับส่วนลดเงินสดกับร้านค้าถุงเงินกว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “วันนี้สถานการณ์ภาพรวมของประเทศมีสภาวะการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากแรงกดดันหลายปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ และกำลังซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นภารกิจของ AIS ที่เดินหน้าทำควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับคนไทยแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคธุรกิจรายย่อย รวมถึงการแบ่งเบาภาระของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ ในฐานะฟันเฟืองเล็กที่ช่วยพยุงกำลังซื้อให้เดินหน้าต่อได้” 

AIS-กรุงไทย-พอยท์เพย์-02.jpg

“จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ ปี 2564 ที่ผ่านมา กับการเปิดตัวโครงการพอยท์เพย์ ที่เชื่อมต่อให้ร้านค้าถุงเงินที่อยู่ในระบบของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นร้านค้ารายย่อย ร้านค้าริมทาง ร้านอาหาร ร้านค้าในตลาด ซึ่งมีมากกว่า 400,000 ร้าน มาเป็นแหล่งที่ลูกค้าเอไอเอส สามารถนำคะแนนสะสม AIS Points มาใช้ชำระค่าสินค้าได้  อันถือเป็นการสนับสนุนให้ทั้งร้านค้า และลูกค้าเอไอเอสไปพร้อมๆ กันในแง่ของการลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน โดยเฉพาะหมวดอาหาร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายให้เกิดรายได้หมุนเวียนกับบรรดาร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ ทั้งนี้เชื่อว่า ด้วยความคุ้นชินของประชาชนในการใช้งาน application ผ่านมือถือจะทำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงสิทธิพิเศษจากความร่วมมือนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน”

นายธวัชชัยชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริการสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าโครงการพอยท์เพย์เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญและการผสานจุดแข็งของ2 องค์กรชั้นนำของประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้านพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยสนับสนุนการใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร้านค้ารายย่อยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยทำให้ร้านค้ารายย่อยมีโอกาสขายสินค้าเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากโครงการสนับสนุนจากภาครัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์X2G2X ของธนาคารที่ต้องการต่อยอดจากภาครัฐในสู่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

AIS-กรุงไทย-พอยท์เพย์-03.jpg

สำหรับโครงการ “พอยท์เพย์” เป็นการใช้จุดแข็งของธนาคารกรุงไทยด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและช่องทางการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการมาต่อยอดให้ร้านค้าถุงเงินรับชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้คล่องตัวขึ้นโดยสามารถใช้คะแนนสะสมของพันธมิตรชำระแทนเงินสดได้ผนวกกับความแข็งแกร่งของAIS ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจโทรคมนาคมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าให้สามารถใช้เอไอเอสพอยท์2 คะแนน แทนเงินสดได้ 1 บาท  แลกส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน400,000 ร้านค้าจาก1.6 ล้านร้านค้าทั่วประเทศ 

โดยในอนาคตมีแผนขยายประเภทของร้านค้าถุงเงินให้หลากหลายขึ้น เช่น ร้านสะดวกซื้อ ที่พัก โรงแรม การขนส่ง เพื่อให้รองรับและครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าได้ทั่วประเทศ สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการพอยท์เพย์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.th/พอยท์ช่วยจ่าย และ https://krungthai.com/th/content/personal/pointpay

ด้านตัวแทนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า“การเข้าร่วมเป็นร้านค้าถุงเงินในโครงการพอยท์เพย์ทำให้ร้านสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เป็นอีกตัวช่วยสำหรับร้านเล็กๆ อย่างเราให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่การจ่ายเงินที่ลูกค้าคุ้นเคย เพิ่มโอกาสให้ร้านสามารถขายของได้ง่ายขึ้น เพราะการมีโครงการพอยท์เพย์เข้ามา เหมือนช่วยลูกค้าให้มีทางเลือก ทั้งส่วนที่อยากใช้คะแนนเป็นส่วนลด หรือจะใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้เหมือนกับเรามีโปรโมชั่นดีๆ ให้ลูกค้า  ซึ่งถือว่าช่วยเราได้มาก เพราะแม้จะจบโครงการคนละครึ่งไป แต่ก็ยังมีพอยท์เพย์เข้ามาเพิ่มเติมก็เป็นอีกตัวช่วยให้เราขายของได้ดีขึ้น”

AIS-กรุงไทย-พอยท์เพย์-04.jpg

นายปรัธนากล่าวในช่วงท้ายว่าวันนี้เรามีลูกค้าที่อยู่ในโปรแกรมAIS Points กว่า20 ล้านคนมีคะแนนสะสมของลูกค้ากว่า2,600 ล้านคะแนนที่พร้อมจะแปลงเป็นโอกาสของร้านค้าให้มีตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจต่อไปซึ่งเราเชื่อว่าศักยภาพของAIS ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือครั้งนี้กับธนาคารกรุงไทยในการกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าเพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับเส้นเลือดฝอยในทุกพื้นที่ของประเทศให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน