guideubon

 

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว 11 ชุมชนคนทำเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล 2558

แผนที่-เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว 11 ชุมชนคนทำเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558 

1. วัดบูรพา 2.วัดศรีประดู่ 3.วัดทุ่งศรีเมือง 4. วัดพระธาตุหนองบัว 5. วัดมหาวนาราม

6. วัดแจ้ง 7. วัดพลแพน 8. วัดเลียบ 9. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 10. วัดไชยมงคล 11. วัดศรีอุบลรัตนาราม

แผนที่-เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg