guideubon

 

วัดหายโศก รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดหายโศก-ชนะเลิศ.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดหายโศก

ได้รับถ้วยรางวัล พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมเงินสด 60,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดหายโศก.jpg