guideubon

 

วัดกลาง รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดกลาง

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดกลาง-ชนะเลิศ.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดกลาง

ได้รับถ้วยรางวัล ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พร้อมเงินสด 100,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดกลาง.jpg