guideubon

 

วัดศรีประดู่ รางวัลชมเชย ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดศรีประดู่-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดศรีประดู่.jpg