guideubon

 

ลำดับขบวนแห่เทียน งานแห่เทียนอุบล วันที่ 21 ก.ค.67

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-02.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่องาน " เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรมงามล้ำเมือง 4 แสง" กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

1-18 กรกฎาคม 2567
กิจกรรม "เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน" 12 คุ้มวัด

13-21 กรกฎาคม 2567
ชมการแสดง "แสงแห่งศรัทธา" VIJITR@อุบลราชธานี 7 พิกัด 15 จุดการแสดง

19 กรกฎาคม 2567 
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ และวันรวมเทียน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

20-21 กรกฎาคม 2567 
พิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง (2 วัน 2 คืน)

24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2567
ชมกิจกรรมงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

ไฮไลท์พิเศษสำหรับปีนี้ ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้งภาคกลางวัน และชมการแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษา สุดอลังการ ในภาคกลางคืน เต็มอิ่ม จุใจ 2 วัน 2 คืน (20-21 กรกฎาคม 2567)

สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 มีลำดับ ดังนี้

1. ป้ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-03.jpg

2. ขบวนเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

3. ขบวนเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

4. ขบวนเทียนโบราณ
โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ขบวนภูษาอัญญานาง
โดย สภาอุตสาหกรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

5. ขบวนนางงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-04.jpg

6. ต้นเทียนโชว์
- ต้นเทียนวัดทุ่งศรีเมือง (ก.ญ.)

7. ต้นเทียนโชว์
- ต้นเทียนวัดเลียบ (ก.ก.)
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
- ขบวนสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

8. การแสดง แม่มณีรำถวายพระพร
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
- ต้นเทียนหอมธนาคารไทยพาณิชย์
- ต้นเทียนเรืองแสง 12 ราศี (ททท.อุบลราชธานี)

9. การแสดง ฟ้อนอีสานลำเพลิง
โดยโรงเรียนพุทธเมตตา
- ต้นเทียนวัดไชยมงคล (ก.ญ.)
- ต้นเทียนวัดไชยอุดม (บ.ล.) บ้านชัยอุดม-ชัยเจริญ

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-07.jpg

10. การแสดง วิจิตรศิลป์ ถิ่นเมืองคนดี
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เรือพนมพระ

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-11.jpg

11. การแสดง จตุรภาคราชธานี ศรีวะนาไล
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดใต้ท่า (ต.ญ.)
- ต้นเทียนวัดกลาง (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.โขงเจียม (บ.ล.)

12. การแสดง เดชอุดม ยล 4 แสง
โดย โรงเรียนเดชอุดม
- ต้นเทียน อ.เดชขอุดม (ก.ญ.)
- ต้นเทียน อ.ศรีเมืองใหม่ (ต.ล.)

13. การแสดง ปทุมลำเพลิน เยินแสงศิลป์
โดย โรงเรียปทุมวิทยากร
- ต้นเทียนวัดสุทัศน์ (ก.ก.)
- ต้นเทียนวัดเวตวันวิทยา (บ.ล.) ชุมชนบ้านป่าก่อ-บ้านหนองแสงใต้
- ต้นเทียน อ.เขื่องใน (ก.ก.)

14. การแสดง นาฏนารีศรีอีสาน ขับขานตำนานแห่เทียนพรรษา
โดย โรงเรียนมัธยมนาจะหลวย
- ต้นเทียน อ.นาจะหลวย (ก.ก.)
- ต้นเทียน อ.บุณฑริก (บ.ญ.)
- ต้นเทียนวัดแสดงเกษม อ.เดชอุดม (บ.ล.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-12.jpg

15. การแสดง ฟ้อนถวาย เทิดไท้ 72 พรรษา สืบศรัทธาตำนานเมืองอุบล
โดย โรงเรียนนารีนุกูล
- ต้นเทียนวัดบูรพา (ต.ญ.)
- ต้นเทียน อ.น้ำขุ่น (ก.ล.)

16. การแสดง ชูค้ำนำชัย อุบลศรีวิไล เมืองเทียน เมืองธรรม 
โดย โรงเรียนอุบลวิทยาคม
- ต้นเทียนวัดมหาวนาราม (ต.ก.)
- ต้นเทียน อ.สิรินธร (บ.ญ.)
- ต้นเทียน ทต.เทพวงศา/วัดอูบมุง (ก.ก.)

17. การแสดง ฟ้อนยลแญง แสงเทียนแห่งสยาม
จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดสารพัฒนึก (ต.ล.)
- ต้นเทียน ส.กุฏิไม้ (บ.ล.)
- ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (ก.ก.)

18. การแสดง เทิดไท้องค์ภูมี ราชธานีเมืองสี่แสง
โดย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- ต้นเทียนวัดพลแพน (ต.ญ.)
- ต้นเทียน อ.ดอนมดแดง (บ.ล.)
- ต้นเทียน อ.ตาลสุม (บ.ญ.)

19. การแสดง ชาวน้ำยืนน้อมสดุดี 72 พรรษา ทศมราชา
จาก เทศบาลตำบลน้ำยืน
- ต้นเทียน อ.น้ำยืน (ก.ล.)
- ต้นเทียน อ.เขมราฐ (ก.ก.)

20. การแสดง มโหรีอีสาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทียนพรรษา ปวงประชาสามัคคี ตามฮีตประเพณี โรงเรียนดีศรีสำโรง
โดย โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
- ต้นเทียน อ.สำโรง (ก.ล.)
- ต้นเทียน อ.เหล่าเสือโก้ก (ต.ล.)
- ต้นเทียน อ.ทุ่งศรีอุดม (บ.ญ.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-13.jpg

21. การแสดง ม่วงสามสิบร่วมใจศรัทธา สืบสานรักษา เมืองธรรม เมืองเทียน
โดย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
- ต้นเทียน อ.ม่วงสามสิบ (ต.ก.)
- ต้นเทียนวัดกุดคูณ (ก.ก.)
- ต้นเทียนวัดแจ้ง (ต.ญ.)

22. การแสดง พิณแคนแดนอีสาน
โดย กลุ่มประชาชน อบต.นาตาล
- ต้นเทียน อ.นาตาล (ก.ล.)
- ต้นเทียนวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต.ก.)
- ต้นเทียน อ.สว่างวีระวงศ์ (บ.ญ.)

23. การแสดง ฟ้อนลำเพลินยูเอ็มที พุทธวิถีเมืองอุบล 
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารจัดการ (UMT)
- ต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว (ก.ญ.)
- ต้นเทียน อ.โพธิ์ไทร

24. การแสดง ม่วนชื่นเมืองพิบูล
โดย เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร 
- ต้นเทียน อ.พิบูลมังสาหาร (บ.ล.)
- ต้นเทียน อ.นาเยีย (ก.ก.)
- ต้นเทียนชุมชนศรีประดู่ (บ.ล.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-15.jpg

25. การแสดง ออนชอนบัวเจริญ 
โดย คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 
- ต้นเทียนวัดศรีแสงทอง (ก.ก.)
- ต้นเที่ยนวัดเดช (ก.ญ.) โชว์

26. การแสดง วิจิตรศิลป์ท้องถิ่นตระการ ร่วมสืบสานประเพณี 
โดย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
- ต้นเทียน อ.ตระการพืชผล (ต.ก.)
- ต้นเทียนวัดศรีประดู่ (ต.ญ.)
- ต้นเทียนวัดปทุมมาลัย (ก.ก.)

27. การแสดง รำตัวหวายอุบลราชธานี 
โดย กลุ่มชุมชนวัดแสนสุข 
- ต้นเทียนวัดแสนสุข อ.วารินชำราบ
- ต้นเทียน อ.กุดข้าวปุ้น (บ.ล.)
- ต้นเทียนวัดศิริสารคุณ อ.เดชอุดม
- ต้นเทียนวัดผาสุการาม (ก.ญ.)

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียน67-06.jpg

หมายเหตุ :

คำย่อที่ใช้สำหรับต้นเทียน

ก.ญ. หมายถึง แกะสลัก ขนาดใหญ่
ก.ก. หมายถึง แกะสลัก ขนาดกลาง
ก.ล. หมายถึง แกะสลัก ขนาดเล็ก

ต.ญ. หมายถึง ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ต.ก. หมายถึง ติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ต.ล. หมายถึง ติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

บ.ญ. หมายถึง เทียนโบราณดั้งเดิม ขนาดใหญ่
บ.ล. หมายถึง เทียนโบราณดั้งเดิม ขนาดเล็ก

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511