guideubon

 

ปฏิทินกิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558

UBON RATCHATHANI CANDLE FESTIVAL 2015 SCHEDULE

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ปฏิทินการจัดกิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 สำหรับผู้ที่จะวางแผนการเดินทางไปเที่ยวชมงานแห่เทียนอุบลฯ ปีนี้ครับ ไกด์อุบลแยกการจัดงานเป็น 2 ชุด คือ แบบที่มีกำหนดวันชัดเจนแน่นอน และแบบที่กำหนดการจัดงานเป็นห้วงเวลาหลายๆ วันครับ เริ่มจากกิจกรรมที่กำหนดวันจัด ต้องไปเที่ยวหรือไปชมในวันนั้นๆ เท่านั้น

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 (17 June 2015) Press

เวลา 13.00-15.00 น. แถลงข่าวการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (22 June 2015) Press

เวลา 13.00-15.00 น. แถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ณ บ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 (25 July 2015)

เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558 และถนนสายเทียน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (29 July 2015)

เวลา 17.00-24.00 น. การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 (30 July 2015)

เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด บริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
All candle from all temple showing

เวลา 18.00-19.00 น. พิธีมหาเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม และวัดมหาวนาราม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (31 July 2015)

เวลา 08.30-12.00 น. พิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558 บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช
Traditional Candel parade

เวลา 10.00-12.00 น. ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม

เวลา 18.00-19.00 น. พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไกด์อุบลขอแนะนำกิจกรรมที่จัดเป็นห้วงเวลา นักท่องเที่ยวสามารถเลือกวันที่จะไปชมได้ตามความสะดวก ดังนี้

วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558 (15-31 July 2015)

เวลา 08.30-20.00 น. กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน
Community visiting activity to see local people making candle

นักท่องเที่ยวสามารถไปชมการจัดทำต้นเทียนพรรษา ได้ตามชุมชน/คุ้มวัดต่างๆ ที่ร่วมประกวด ได้แก่ วัดศรีประดู่ วัดบูรพา วัดพลแพน วัดเลียบ วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดทุ่งศรีเมือง วัดไชยมงคล วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดพระธาตุหนองบัว

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2558 (18-31 July 2015)

เวลา 10.00-21.00 น. ชมการจัดทำประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 9 (ตุรกี, ญี่ปุ่น, เนปาล และไทย) บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 (25-31 July 2015)

เวลา 09.00-22.00 น. การจำหน่ายสินค้า OTOP อุบลราชธานี และโครงการเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค (การแสดงของดี และจำหน่ายสินค้า 4 ภาค) บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า
Showing and selling OTOP product – cheap food from 4 regions of Thailand

เวลา 16.00-22.00 น. ถนนสายธรรม ถนนสายเทียน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ได้แก่

- สาธิตการทำเทียนหอม หล่อเทียน ทำผ้าจุกคราม ทำเครื่องปั้นดินเผา สาวไหม เครื่องจักรสาน ภาพถ่าย

- สาธิต ประกวด การแกะสลักเทียน โดยนักเรียน นักศึกษา

- นิทรรศการพุทธประวัติ

 

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 (30-31 July 2015)

เวลา 19.00-20.30 น. การแสดงประกอบแสง เสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถึงหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า
Light & sounds show

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-09.jpg

 

วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558 (30 July - 1 August 2015)

เวลา 09.00-16.30 น. เปิดบ้านคำปุน อ.วารินชำราบ ชมการทอผ้าไหมและนิทรรศการต่างๆ
Ban-kam-poon clothe making show

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

 

วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 (31 July - 2 August 2015)

การโชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
All candle winner showing

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-10.jpg

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-11.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558 (27 July - 6 August 2015)

เวลา 10.30-21.00 น. จัดแสดงประติมากรรมเทียนหอมในป่าหิมพานต์ / สาธิตการแกะสลักเทียน ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

ปฏิทิน-งานแห่เทียนอุบล-12.jpg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-344612

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511