guideubon

 

สปอตวิดีโองานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558

สปอตวิดีโอ งานแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 
จัดทำโดย สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

สปอต-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg