guideubon

 

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล งานแห่เทียนอุบล 2558

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวชม เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล UBON International WAX Festival 2015 ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558

ชมงานศิลป์ร่วมสมัย The Light of life กับประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จากศิลปินชั่นเยี่ยม / งานศิลปะแบบจัดวางในปรัชญา "พลัง 2 ด้าน" และเยือนชุมชนคนทำเทียน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558 บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ubon-international-wax-01.jpg