guideubon

 

ททท. แจกสติ๊กเกอร์มงคล เยือนชุมชน คนทำเทียน ปี 2558

สติ๊กเกอร์มงคล-2.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เข้าเทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปีนี้ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ได้จัดทำสติ๊กเกอร์มงคล รูปภาพพระพุทธรูปที่สำคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำแต่ละวัด เพื่อแจกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม เยือนชุมชน คนทำเทียน ประจำปี 2558

สติ๊กเกอร์มงคล-1.jpg

สำหรับสติ๊กเกอร์มงคล ในกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนนี้ จัดทำขึ้นจำนวน 11,000 แผ่น จำนวน 11 คุ้มวัด 11 แบบ ซึ่งประกอบด้วย วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดเลียบ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และ วัดศรีอุบลรัตนารามวรวิหาร เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดอุบลราชธานี และเดินทางไปเยือนชุมชนคนทำเทียน เพื่อเรียนรู้ วิถีชีวิตชาวอุบลราชธานี ในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ทั้งการตกแต่งแบบแกะสลักต้นเทียน และติดพิมพ์ต้นเทียนพรรษาของแต่ละชุมชน

สติ๊กเกอร์มงคล-3.jpg

สติ๊กเกอร์มงคล กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน มีขนาด 10*10 เซนติเมตร เป็นรูปพระพุทธรูป
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ทั้ง 11 คุ้มวัด ผ่านการประกอบพิธีอธิษฐานจิต และพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น.

สติ๊กเกอร์มงคล-4.jpg

ในห้วงเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 นี้ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “ เปิดเมือง เตรียมบุญเข้าพรรษาอุบล ปี 2558 ” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. จัดกิจกรรมกราบสักการะพระธาตุหนองบัว การรณรงค์ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและสถานที่สำคัญ โดยความร่วมมือของประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงเทศกาลงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อร่วมฉลองการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

สติ๊กเกอร์มงคล-5.jpg

และในโอกาสครบรอบ 114 ปี ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ให้ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรม “ เปิดเมือง เตรียมบุญเข้าพรรษาอุบล ปี 2558 ” ได้ร่วมรับประทานข้าวปุ้น (ขนมจีน) ฟรี โดยมีจำนวนขนมจีน น้ำหนัก 114 กิโลกรัม เท่ากับวาระการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511