guideubon

 

เชิญชวนชาวอุบล ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนอุบล 2558

ป้ายงานแห่เทียน-2558-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2558 พร้อมเชิญชวนชาวอุบล ใช่ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์งานอีกทางหนึ่ง

ล่าสุด เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558 เช่นกันครับ  ไกด์อุบลอยากให้ช่วยกันแบบนี้ ทุกอำเภอ และทุกจังหวัดที่มีคนอุบไปทำงานอาศัยอยู่ด้วยครับ

ป้ายงานแห่เทียน-2558-02.jpg