guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2559 ประเภทเทียนโบราณ

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559

ต้นเทียนอุบล-2559-อบต-นาเจริญ.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

ได้รับถ้วยรางวัล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเงินสด 30,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-สว่างวีระวงศ์.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอสว่างวีระวงศ์

ได้รับถ้วยรางวัล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเงินสด 20,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-พิบูลมังสาหาร.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอพิบูลมังสาหาร

ได้รับถ้วยรางวัล นางสาวสมปราถนา วิกรับเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเงินสด 10,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-เทศบาลเมือง-เดชอุดม.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม 1

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-สาธารณสุชจังหวัด.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท