guideubon

 

ต้นเทียนคุ้มวัดกลาง เสร็จสมบูรณ์ พร้อมแสดงในงานแห่เทียนอุบล 2561

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดกลาง-01.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ไกด์อุบลพาไปเยือนชุมชน คนทำเทียน สำรวจความคืบหน้าการจัดทำต้นเทียนพรรษา เพื่อร่วมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยครั้งนี้ พาไปเยือนชุมชน คนทำเทียน วัดกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดกลาง-05.jpg

ต้นเทียนพรรษาคุมวัดกลาง เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ควบคุมการผลิตโดย นายวิชิต บุญจริง ร้านดาราศิลป์ ซึ่งเป็นร้านรับทำต้นเทียนรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งปี อยู่บริเวณสี่แยกหัวมุมวัดกลาง โดยต้นเทียนพรรษาปีนี้ ช่างวิชิต บุญจริงและทีมงาน สามารถจัดตกแต่งต้นเทียนได้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ชมภาพกันครับ

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดกลาง-02.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดกลาง-03.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดกลาง-04.jpg