guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน วัดเลียบ งานแห่เทียนอุบล 2562

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดเลียบ-01.jpg

ไกด์อุบลพาไปเยือนชุมชนคนทำเทียน คุ้มวัดเลียบ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562 ชื่องาน 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลาง ดำเนินการโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ

ด้านหน้าต้นเทียนแกะสลักเป็นภาพเหล่ากินรี หลังต้นเทียนเป็นพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิ ภายใต้ต้นไทรเป็นเวลา 7 วัน ขณะนั้นเกิดพายุฝนตก พญานาคนามว่า มุจลินทนาคราช ขนดกายแล้วแผ่พังพายปกคลุมพระเศียร

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดเลียบ-02.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดเลียบ-03.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดเลียบ-04.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดเลียบ-05.jpg