guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทเทียนโบราณ วัดเลียบ

ยลเทียนพรรษา-วัดเลียบ-01.jpg

ต้นเทียนวัดเลียบ เป็นต้นเทียนประเภท เทียนโบราณ

รายละเอียดมี 3 ส่วน
- ส่วนหน้าจัดทำเป็นพญานาคที่ประดิษฐ์ด้วยงานของสด (ใบตอง) และมีหงษ์ที่ทำจากใบลาน ขนาบข้างพญานาค ซ้าย-ขวา
- ส่วนกลางเป็นลำเทียนซึ่งทำตามแบบโบราณ โดยการมัดรวมเทียนกันขึ้นเป็นลำต้น ชุมชนวัดเลียบเลือกเทียนสีเหลือง เพื่อจัดทำในครั้งนี้
- ส่วนฐานตกแต่งด้วยใบตองและดอกไม้ ส่วนหลังได้ออกแบบเป็นประตูซุ้ม โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่และมีหงษ์ใบลานตั้งอยู่ทั้งซ้าย-ขวา ของประตูซุ้ม ด้านหน้ามีพานบายศรี ขนาด ๗ ชั้น ตั้งอยู่

ขนาดเทียนโบราณที่ชุมชนวัดเลียบจัดทำขึ้นเป็นประเภทเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 โดยประมาณ ความสูงจากพื้น 5 เมตร ความกว้างของตัวรถที่ทำเทียนโบราณ มีความกว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร ใช้คนทำทั้งหมด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

- เอกชัย เจริญยุทธ (ผู้ดูแลการควบคุม) 
- นายเฉลิมเกียรติ แถมสิริ พร้อมคณะ
- โดยมีพระครูปลัดจิรายุส เลขา จ.อ.วารินชำราบ เป็นที่ปรึกษา

งบประมาณในการจัดทำตกแต่งทั้งสิ้น 47.900 บาท ไม่รวมโครงสร้าง

ยลเทียนพรรษา-วัดเลียบ-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดเลียบ-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511