guideubon

 

เชิญร่วมงานวันเชิดชูช่างเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันเชิดชูช่างเทียน-อุบล66-01.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายสุรพล สายพันธ์ ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะวุฒิอาสาธนาคารสมองฯจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเครือข่าย กำหนดให้มีการทำบุญก่อนวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานี ซี่งเป็นการจัดงานทำบุญ ตามก้าว 7 ก้าว ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งทรงพระประสูติเมื่อสมัยพุทธกาล ในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ณ วัดหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดแห่แรกของจังหวัดอุบลราชธานี

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานวันเชิดชูช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ วัดหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น พิธีคล้องมาลัยกรพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ พิธีถวายมาลัยกรพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีสงฆ์ และพิธีบายศรีช่างเทียน

วันเชิดชูช่างเทียน-อุบล66-02.jpg

วันเชิดชูช่างเทียน-อุบล66-03.jpg