guideubon

 

ร่างกำหนดการ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2567

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-02.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี  2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งเป็นอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่สืบไป

สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 23 ก.ค.2567 รวม 7 วัน โดยปีนี้จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนการแสดงจากชุมชนต่างๆ ขึ้นในวันที่ 20 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 รวม 2 วัน ภายใต้ชื่องาน "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมยกระดับ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็น Soft Power ของประเทศด้านเทศกาลและงานประเพณี (Festival) ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมวิถีทำเทียน กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน อีกด้วย

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-01.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 บางกิจกรรมยังไม่สามารถระบุวันได้ เท่าที่ไกด์อุบลรวบรวมได้ มีดังนี้

วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน คุ้มวัดในเขตพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.วารินชำราบ

วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567
- การจัดถนนสายเทียน สายธรรม  บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายสำคัญ
- การจัดนิทรรศการและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม ข้างศาลหลักเมืองอุบลฯ
- การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ ลานวัฒนธรรม ข้างศาลหลักเมืองอุบลฯ
- การจัดจำหน่ายนสินค้าอุปโภค บริโภค บริเวณลานขวัญเมือง

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-03.jpg

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 วันรวมเทียน บริเวณทุ่งศรีเมือง และศาลหลักเมือง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมณีวนาราม

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- พิธีอัญเชิญเทียนพรรษพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
- พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
- วันแห่เทียน บริเวณถนนอุปราชถึงถนนชยางกูรช่วงแยกปั้มน้ำมันบางจาก
- การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 พิธีถวายเทียนพรรษพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-04.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2567 กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน (รอกำหนดสถานที่อีกครั้ง)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริม อีกมากมาย อาทิ การจัดทุ่งดอกเทียนดอมเรืองแสงหนึ่งเดียวในโลก โดยสวนสัตว์อุบลราชธานี และการจัดนิทรรศการเทียนพรรษา โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-05.jpg

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-06.jpg

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-07.jpg

ร่างกำหนดการ-งานแห่เทียน67-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511