guideubon

 

อำเภอเดชอุดม รางวัลที่ 2 ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดเมืองเดช-ที่2.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม

ได้รับถ้วยรางวัล พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเงินสด 180,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดเมืองเดช.jpg