guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน คุ้มวัดไชยมงคล

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-00.jpg

เมื่อวันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ไกด์อุบลไปเยือนชุมชน คนทำเทียน วัดไชยมงคล ครับ เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-02.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-03.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-04.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-05.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-06.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-07.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-08.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-09.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-10.jpg