guideubon

 

วัดมหาวนาราม รางวัลที่ 3 ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดมหาวนาราม-ชมเชย.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดมหาวนาราม

ได้รับถ้วยรางวัล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 150,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดมหาวนาราม.jpg