guideubon

 

เยือนชุมชน วัดเลียบ ชมต้นเทียนแกะสลักขนาดกลาง และช่วยทำเทียนโบราณ

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คณะกรรมการจัดงานมีมติ งดจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แต่ให้มีการโชว์ต้นเทียน และการแสดงกิจกรรมต่างๆ ภายในทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-02.jpg

ผลงานวัดเลียบของวัดเลียบถือว่าไม่ธรรมดา สามารถประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีรวด คือ พ.ศ.2558, 2560 และ พ.ศ.2562 (เมื่อชนะเลิศแล้ว ปีถัดไปวัดเลียบจะไม่ส่งประกวด) โดยในปีนี้ในฐานะแชมป์เก่า ปีล่าสุด คุ้มวัดเลียบนำต้นเทียนเข้าร่วมงานที่ทุ่งศรีเมือง พร้อมกับจัดทำต้นเทียนประเภทเทียนโบราณเข้าร่วมแสดงด้วยอีก 1 ต้น

ต้นเทียนพรรษา คุ้มวัดเลียบ อำนวยการสร้างโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ มีนายพุทธิศักดิ์ ภาดี เป็นหัวหน้าช่างเทียน ด้านหน้าของต้นเทียนจัดเป็นภาพเหล่ากินรี จากนั้นจัดแสดงเป็นภาพพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิ ภายใต้ต้นอัชปาลนิโครธ ต้นไทร เป็นเวลา 7 วัน ทรงขับไล่พญามารไปแล้วในสัปดาห์ที่ 6

ได้เสด็จนั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุข ในขณะนั้นเกิดพายุฝนตก พญานาคนามว่า มุจลินทนาคราช ผู้เป็นราชาแห่งนาคพิภพ ขนดกายแล้วแผ่พังพายปกคลุมพระเศียร ถวายพระพุทธองค์ ด้วยประสงค์ป้องกันลมฝน

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-03.jpg

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-04.jpg

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-05.jpg

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-06.jpg

เยือนชุมชน-วัดเลียบ-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511