guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจรังสรรค์ขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทาน เป็นประจำทุกปี

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี   ประดิษฐานบนรถบุษบก  แล้วเคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  ไปยังมณฑลพิธีหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง  

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-02.jpg

นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี นางสาวพิศยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รับเทียนพระราชทาน  เพื่อนำ ไส้เทียนพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้สักการะ ในคืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2565   และจะได้อัญเชิญเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จากนั้น จะอัญเชิญนำไปทอดถวายเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อไป

สำหรับ ขบวนรถบุษบกอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” นี้ คณะครู นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดทำเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

โดย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ออกแบบและจัดทำโครงสร้างรถอัญเชิญเทียนพระราชทาน จำนวน 3 คัน และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ออกแบบ จัดตกแต่งรถขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานด้วยงานศิลปหัตกรรม จัดดอกไม้ตกแต่งประดับประดา เน้นความประณีต สวยงาม ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์  งานศิลปะประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัด โดยมีแนวคิดที่ประดิษฐ์ตกแต่งขบวนรถจากคำขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่า “เมืองแห่งดอกบัวงาม” อย่างสวยงาม  สร้างสรรค์ และสมพระเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-03.jpg

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-04.jpg

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-05.jpg

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-06.jpg

ขบวนรถเทียนหลวง-อาชีวะอุบล-07.jpg