guideubon

 

ทำเนียบนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี สมัยก่อนแต่ละคุ้มวัด จะจัดหาสาวงามมานั่งประจำต้นเทียน เรียกว่า "นางฟ้าต้นเทียน" ครับ ต่อมาระยะหลังมีการจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษาขึ้น โดยส่วนใหญ่จะรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ แต่ปีล่าสุด พ.ศ.2557 มีการประกวดเฉพาะผู้มีภูมิลำเนาอยู่อุบลฯ เท่านั้น และในปีนี้ พ.ศ.2558 อนุญาตให้สาวงามจากทั่วประเทศมาประกวดกันอีกครั้ง ไกด์อุบลมีภาพนางงามเทียนพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา จนถึงปีล่าสุด พ.ศ.2557 รวม 11 ปี 11 สาวงาม ดังนี้

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2557
นางสาววรรณพร (ส้มโอ) แสงตา
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2557.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2556
นางสาวธนพร โพธาติ๊บ
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2556.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2555
นางสาววิลาวัลย์ (เม็ดทราย) ภิรมย์นา
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2555.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2554
น.ส.มรกต พูลผล
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2554.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2553
นางสาวเกษโมฬี (ฝ้าย) โรจนประดิษฐ์
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2553.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2552
นางสาวสรินทร์จิตร  กุหลาบเพชร
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2552.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2551
นางสาวสุธิดา (ข้าวโอ้ต)  วัฒนศิริ
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2551.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2550

น.ส.ศศิมาส  (วิ) พิ้งพวงแก้ว
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2550.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2549

นางสาวไอริณช์ (ไอริณ) สุวัฒน์ศุภกุล
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2549.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2548

นางสาวมะลิวรรณ (แหม่ม) ชาตะเคน
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2548.jpg

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ประจำปี 2547
นางสาวสิรินภา (น้ำฝน) สายแวว
นางงามเทียนพรรษาอุบล-2547.jpg