guideubon

 

พลิกโฉมเทียนพรรษาอุบลราชธานี สู่ยุคดิจิทัล

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-01.jpg

เชิญสัมผัสประสบการณ์การชมนิทรรศการศิลปะดิจิทัลในรูปแบบ VR และ AR ที่จะพลิกโฉมเทียนพรรษาอุบลราชธานี สู่ยุคดิจิทัล กับนิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ "ราชธานีศรีวะนาไล" ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานโครงการวิจัย การเปลี่ยนรูป "ราชธานีศรีวะนาไล" ผ่านวิธีพหุสัมผัส สู่สุนทรียะเชิงสัมพันธ์ THE TRANSFORMATION OF "RATCHATHANI SIWANALAI" INTO RELATIONAL AESTHETICS THROUGH MULTISENSORY. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-07.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-02.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-03.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-04.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-05.jpg

AR-เทียนพรรษา-ดิจิทัล-06.jpg