guideubon

 

ผู้ว่าฯ สมศักดิ์ จังตระกุล อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถึงอุบลฯ แล้ว

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-02.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พลตำรวจตรี ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี ลงจากเครื่องบินสายการบินไทยสมายด์ ที่ท่าอากาศนานาชาติอุบลราชธานี แล้วอัญเชิญ ขึ้นรถบุษบก และรถบุพผาชาติ เพื่อนำไปประดิษฐาน ยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมในพิธี

ชมภาพ ผวจ.อุบลฯ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ถึง จ.อุบลฯ แล้ว 

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-01.jpg

สำหรับในปีนี้ เทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดการอัญเชิญร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษา และอัญเชิญไปถวาย และทอดถวาย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง

ชมภาพ ผวจ.อุบลฯ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ถึง จ.อุบลฯ แล้ว