guideubon

 

ทำเนียบแชมป์ ต้นเทียนขนาดใหญ่ งานแห่เทียนอุบล ในรอบ 14 ปี

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนขนาดใหญ่-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 แม้ว่างานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดมานับเป็นเวลาร้อยกว่าปี มีการประกวดต้นเทียนกันมาเนิ่นนาน แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานการรวบรวมคุ้มวัดที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับเว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม ได้บันทึกข่าวผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี มาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว และนี่คือทำเนียบแชมป์ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ที่ไกด์อุบลรวบรวมมาในรอบ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2560 ดังนี้

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนขนาดใหญ่-อุบล-03.jpg

รางวัลชนะเลิศ 3 ครั้ง ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่

- วัดไชยมงคล รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2549, 2552, 2555
- อ.บุณฑริก รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2550, 2554, 2558
- วัดพระธาตุหนองบัว รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551, 2556, 2560

- วัดศรีประดู่  รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2547, 2550, 2554
- วัดบูพา รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2548, 2549, 2552
- วัดมหาวนาราม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2555, 2556, 2557

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนขนาดใหญ่-อุบล-02.jpg

รางวัลชนะเลิศ 2 ครั้ง ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่

- อ.เดชอุดม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2547 และรางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2553

- วัดแจ้ง รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2558, 2560

ทำเนียบแชมป์-ต้นเทียนขนาดใหญ่-อุบล-04.jpg

รางวัลชนะเลิศ 1 ครั้ง ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่

- วัดศรีอุบลรัตนาราม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2548
- อ.นาจะหลวย รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551
- วัดท่าวังหิน
รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2553
- วัดผาสุการาม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2557
- วัดทุ่งศรีเมือง รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2559
- วัดพลแพน รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2559

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511