guideubon

 

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย Dhamma Candle Art 2019

ธรรม-เทียน-ศิลป์-02.jpg

ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธรรม เทียน ศิลป์ (Dhamma Candle Art) โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี