guideubon

 

แถลงข่าว การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-02.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดประกวด Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019 & Miss AEC นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี คุณกมลรัตน์ ประกอบพร จาก Medicare Clinic ผู้สนับสนุนหลักการประกวด เเละผู้จัดงาน AD Work Media & Organize ร่วมการแถลงข่าว

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

เชิญชวนสาวงามจากทั่วประเทศ และสาวงามลูกหลานชาวอุบลฯ อายุระหว่าง 17-25 ปี เข้าร่วมการประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62
- รอบคัดเลือก 12 กรกฎาคม 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- 13-14 กรกฎาคม 62 ร่วมกิจกรรมกองประกวด ถ่ายทำ VTR ปชส.การท่องเที่ยว
- รอบตัดสิน 15 กรกฎคม 62 ณ ห้องทับทิม 1-2-3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ พร้อมชมคอนเสิร์ต ศิลปินชื่อดัง
- ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา 17 กรกฎาคม 62 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

นางงามเทียนพรรษา-2562-อุบล-05.jpg

สามารถรับใบสมัคร ได้ที่ เมดิแคร์คลินิก ทุกสาขา / ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
หรือ Download ใบสมัคร ได้ทาง www.greenradioubon.com / www.guideubon.com

หลักฐานการสมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
5 ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) *** เขียนชื่อ-นามสกุล ข้างหลังภาพถ่ายให้ชัดเจน

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. มีสัญชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา
2. เพศหญิงโดยกำเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
4. มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2537 – 2545)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา
หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
หรือภาษาต่างๆได้ดี
11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
12. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

***หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-04.jpg

รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด

1 รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019
- เงินรางวัล 50,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

2 รางวัล“ธิดาเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562” **เฉพาะลูกหลานชาวอุบลราชธานี
- เงินรางวัล 50,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019
- เงินรางวัล 30,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019
- เงินรางวัล 20,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 12,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

5 รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท
6 รางวัล Miss AEC - เงินรางวัล 10,000 บาท / พร้อมสายสะพาย

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-05.jpg

รางวัลพิเศษเพิ่มเติม

7 รางวัลขวัญใจมหาชน *** คะแนนซื้อดอกไม้มอบในงาน
เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

8 รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

9 รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์
เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

10 การันตี ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คนๆ ละ 2,000 บาท
***รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น รวมกว่า = 260,000 บาท ***ถ้วยรางวัลและสายสะพาย

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-06.jpg

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-07.jpg

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511