guideubon

 

UPDATE ข้อมูลล่าสุด งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2565

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2565 ภายใต้เชื่องาน "121 ปี ทวยราษฎรฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างเคร่งครัด โดยในปีนี้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565
เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน ณ คุ้มวัดที่จัดทำต้นเทียน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
พิธีเปิดเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565
- การแสดงวิถีชุมชน เฮือนอีสาน วัฒนธรรมพื้นถิ่น อัตลักษณ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณลานเทียน
- การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
- จุด Land Mark ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง
   > ทุ่งดอกไม้และผีเสื้อ
   > กิจกรรมรวมใจ หล่อเทียน บูชาธรรม เทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
   > สาธิตและร่วมจัดทำของที่ระลึกจากเทียน
- การประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัด

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
- พิธีเวียนเทียน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
- วันรวมเทียน/ ประกวดต้นเทียนพรรษา
- พิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน
- การแสดงแสงเสียง ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถึงหน้าศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
- ขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน การแสดงแสงเสียง
- พิธีมอบรางวัลประกวดต้นเทียนพรรษา

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565
- จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2565
- เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดที่กำหนด

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียนได้ที่
www.GuideUbon.com

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

update-9june22-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg