guideubon

 

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ 18 พ.ย.66

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ "ตลาดบก" สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ตลาดเขมราษฎร์ธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พบกับกิจกรรมภายในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน วงโปงลาง เต้นบาสโลบ รำตังหวาย การแสดงเพลง บูชาปูมุจลินทร์ การแสดง Fashion Show ฯลฯ การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้าของดีวิถีถิ่น และชม ชิม ช็อป อาหาร ขนมอร่อยขึ้นชื่อ ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนกระจายรายได้ให้ท้องถิ่น

และปิดด้วยมินิคอนเสิร์ต "ตะวันรุ่งลูกทุ่งรังสิต" 
- เนย นฤมล
- ต้นเฟิร์น ชิงช้าสวรรค์
- อุ้ม ชิงช้าสวรรค์
- นุชนันท์ วรรวิรา ไห้ทองคำ
- ปากิม ธนวัฒน์ คณะศรรามน้ำเพชร

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว-เขมราฐ-02.jpg