guideubon

 

พบภาพเขียนสี อายุใกล้เคียงกับภาพวาดที่ผาแต้ม

ภาพเขียนสี-ถ้ำฝ่ามือแดง-01.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 255 แฟนเพจ สิรินธรgallery ได้เผยแพร่ภาพพร้อมคำบรรยายว่า ค้นพบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ อายุใกล้เคียงกับภาพวาดที่ผาแต้ม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสิรินธร มอบหมายนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอานนท์ ไชยสำแดง ปลัดอำเภอ ร่วมกับกรมศิลปากร ตรวจสอบภาพวาดบนแผ่นหินบริเวณถ้ำฝ่ามือแดง บ้านห้วยเหว่อ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว

จากการตรวจสอบ เป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุใกล้เคียงกับภาพวาดที่ผาแต้ม

ภาพเขียนสี-ถ้ำฝ่ามือแดง-02.jpg

ภาพเขียนสี-ถ้ำฝ่ามือแดง-03.jpg

ภาพเขียนสี-ถ้ำฝ่ามือแดง-04.jpg

ภาพเขียนสี-ถ้ำฝ่ามือแดง-05.jpg

ภาพเขียนสี-ถ้ำฝ่ามือแดง-06.jpg