guideubon

 

วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ อำเภอพิบูลมังสาหาร

วิ่งชมแก่ง-แญงดอกฝ้ายคำ-01.jpg

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ ระยะทาง 7 กม. ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ชิงถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
ผู้เข้าเส้นชัย 500 คนแรก รับเหรียญรางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย-หญิง
รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย-หญิง
รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง
รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง
รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย-หญิง
รางวัลแต่งกายแฟนซี

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565
เวลา 04.00 น. นักวิ่งทุกคนพร้อม
เวลา 04.30 น. กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.00 น. ประธานทำพิธีเปิด
เวลา 05.30 น. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง
เวลา 07.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล

สมัครฟรี..ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

วิ่งชมแก่ง-แญงดอกฝ้ายคำ-03.jpg

สมัครผ่านทางออนไลน์ หรือสมัครได้ที่...
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬจังหวัดอุบลราชธานี
- อำเภอพิบูลมังสาหาร
- เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
- โรงเรียนผู้สูงวัย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

รายชื่อผู้สมัครวิ่ง "วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ" 

หมายเหตุ...โรงเรียนผู้สูงวัย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อวิ่งในครั้งนี้
สนใจติดต่อได้ที่ ผอ.บังอร ทีฆกุล โทร.062-5731918