guideubon

 

ศิลป์ในธุงผะเหวด บุญใหญ่ของชาวอีสาน บุญเดือนสี่ : บุญผะเหวด

ศิลป์ในธุงผะเหวด-01.jpg

อุบล"ฮัก"คราฟท์-Ubon Hugs Crafts ร่วมกับ Ubon Ratchathani National Museum :  พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จัดกิจกรรรม “ ฮีต 12 ฮอยฮีตคองวัฒนธรรม” ประจำปี 2566 ด้วยประเพณีบุญใหญ่ของชาวอีสาน “บุญเดือนสี่ : บุญผะเหวด” 

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 มีนาคม 2566
เวลา 10.00-18.00 น.

พบกับหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจสะท้อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอีสาน

ธุงผะเหวด ลวดลายวิจิตร และการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ “ธุงผะเหวด” จากกลุ่มช่างทอ ทุงอีสาน -ทุงบ้านบัวเจริญ อุบลราชธานี และความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน โดยพระวิทยากร พระปกรณ์ ชินวโร วัดมณีวนาราม และขอเชิญร่วมขบวนแห่ธุงผะเหวดโบราณที่หาชมได้ยาก

ศิลป์ในธุงผะเหวด-02.jpg

กิจกรรมงานศิลป์
- แรงบันดาลใจจากธุงผะเหวด โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- สาธิตการทำธุงใยแมงมุม ที่มีรูปแบบและสีสันอันหลากหลาย จากชุมชนคนทำธุงบ้านทองสวัสดิ์ อ.ทุ่งศรีอุดม
- ตลาดอุบล "ฮัก" คราฟท์ อุดหนุนผลิตภัณฑ์งานคราฟท์ งานออแกนิค จากชุมชนคนอุบลฯ

อย่าลืม มาถ่ายรูปกับธุงสวยๆ และเพลิดเพลินไปกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีสำคัญนี้ของชาวอีสานไปด้วยกัน

ศิลป์ในธุงผะเหวด-03.jpg

ศิลป์ในธุงผะเหวด-04.jpg