guideubon

 

สวนสัตว์อุบลฯ จับรางวัลกิจกรรมตั้งชื่อลูกฮิปโปเเคระ

ลูกฮิปโปโปเตมัสเเคระ-ตั้งชื่อ-01.jpg

ตามที่สวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปฯ แคระ โดยให้โหวตจากชื่อที่ได้รับความนิยมมา 4 ชื่อ คือ หมูยอ, ไข่ต้ม, คากิ และบักคอแลน นั้น และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีการประกาศผลการโหวตชื่อที่ได้รับความนิยมแล้ว ปรากฎผลคะแนน ดังนี้

อันดับ 1 คากิ 303 คะแนน
อันดับ 2 หมูยอ 282 คะแนน
อันดับ 3 ไขต้ม 156 คะแนน และ
อันดับ 4 บักคอแลน 146 คะแนน

ลูกฮิปโปโปเตมัสเเคระ-ตั้งชื่อ-02.jpg

ผู้ที่ร่วมกิจกรรมตั้งชื่อน้องฮิปโปฯ แคระ โหวตชื่อ "คากิ" และเป็นผู้โชคดี ได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 1 บัตรสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มูลค่า 2,999 บาท + ตุ๊กตา
- คุณชญนภัส คงทน 064-4526xxx

รางวัลที่ 2 บัตร Ubon Zoo Member Card มูลค่า 1,000 บาท + ตุ๊กตา
- คุณธีรภัทร์ พุ่มนวล 065-4347xxx

รางวัลที่ 3 บัตร Ubon Zoo Member Card มูลค่า 1,000 บาท + ตุ๊กตา
- คุณเจลอริสร์ บุญรุ่ง 083-8273xxx

รางวัลชมเชย บัตรเดียวเที่ยวทุกที่ มูลค่า 199 บาท จำนวน 10 รางวัล
- คุณกวินธิดา พิรักษา 087-6553xxx
- คุณปฐพร โทนบุย 065-0154xxx
- คุณปุญญพัฒน์ จันทร์ทอง 087-6553xxx
- คุณรุจรลา พุทธรักษา 069-9264xxx
- คุณจารุวรรณ สุ่มมาตร 080-5601xxx
- คุณกชกร รุ่งพทยาธร 061-4144xxx
- คุณจิราพันธุ์ สาวิมาตย์ 083-8925xxx
- คุณนวิยา สถิรบุตร 084-4641xxx
- คุณวิไรวรรณ พรหมภัคดี 087-6353xxx
- คุณกชวร สกุลเสาวภาค 062-4459xx

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511